js金沙官网登入2号线大湾站上盖附属用房招商成交结果公示

根据有关法律、法规、规章和项目招商文件的规定,js金沙官网登入资源开发分公司   js金沙官网登入2号线大湾站上盖附属用房招商  的评审工作已经结束,成交商已经确定。现将成交结果公示如下:

招商名称:2号线大湾站上盖附属用房招商

招商编号:SGKF2019-ZS-Ⅱ-02

成交商名称:昆山安盾酒店管理有限公司

 

 

自本成交结果公示之日起两个工作日内,对成交结果没有异议的,招商人将签发成交通知书。

 

            招商人:js金沙官网登入资源开发分公司

                                          201957