js金沙官网登入3号线地下大空间机电安装及装修工程材料检测服务项目中标结果公示

苏州市工程建设项目中标结果公示

 

     

根据工程招投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,js金沙官网登入的js金沙官网登入3号线地下大空间机电安装及装修工程材料检测服务项目SGKF2019-JC-III-01标的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:

中标人名称:江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

中标价:97.9440万元

中标工期:550天

中标质量标准:合格

        中标项目负责人姓名:薛书敏


 

                                 js金沙官网登入

                                 二〇一九年十二月十一日